Helsingborgs Lasarett

Allas lika värde - hur fungerar det inom vården?

Evenemang

08
NOV
Helsingborgs Konserthus på Drottninggatan 19
  -
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Människovärdet är inte knutet till människors personliga egenskaper och funktioner i samhället utan till själva existensen. Men hur fungerar det i verkligheten? Hur värderar vi till exempel det lilla barnet? Hur värderar vi invandraren, den funktionshindrade eller den åldrige patienten? Och bemöter och behandlar vi män och kvinnor lika - i sjukvården och i livet i allmänhet? Dessa frågor, och många fler, diskuteras under Etikens dag i Helsingborg. Välkommen att närvara på alla intressanta föredrag! Tid: Onsdagen den 8 november kl.9-15.30. Plats: Helsingborgs Konserthus på Drottninggatan 19 Helsingborgs lasarett arrangerar Etikens dag i samarbete med Stig och Ragna Gorthons Stiftelse, Helsingborgs stad, Primärvården Skåne Nordväst och Ängelholms sjukhus. I år är temat “Allas lika värde". Under dagen hålls ett antal mycket intressanta föredrag (se program). För mer information under dagen kontakta Jan-Ingvar Persson, 0705-30 45 17. Utsänt av: Anna Öhman Informationschef 0706-17 10 31