Kristdemokraterna, KD

Alliansens Grankning(s)grupp presenterar förslag till ny utnämningspolitik

Evenemang

15
MAR
Kristdemokraternas riksdagskanli, Mynttorget 2, ledamotshuset, våning 5, sal L5-45.
 

Allians för Sveriges Grankning(s)grupp bestående Stefan Attefall, (kd), Gunnar Axén (m), Tobias Krantz (fp) och Annika Qarlsson (c), presenterar sin rapport med förslag till en ny utnämningspolitik imorgon onsdag den 15 mars kl.13.00.

Tid: Onsdag 15 mars kl.13.00.
Plats: Kristdemokraternas riksdagskanli, Mynttorget 2, ledamotshuset, våning 5, sal L5-45.
Medverkande: Stefan Attefall, (kd), Gunnar Axén (m), Tobias Krantz (fp) och Annika Qarlsson (c).

För mer information:

Stefan Attefall, (kd), ordförande
070-623 96 57

Gunnar Axén, (m)
070-818 49 17

Tobias Krantz, (fp)
070-783 14 64

Annika Qarlsson, (c)
070-540 12 43

Niclas Thorselius, pressekr (kd)
076-527 25 70

Hemsida:
www.maktskifte06.se