Jönköpings läns museum

Allmänheten och pressen inbjuds till information om ny stadshistorisk utställning i Jönköping

Evenemang

10
SEP
Fokus på Stadsbiblioteket i Jönköping
 
Länsmuseet har av Jönköpings kommun fått i uppdrag att producera en ny utställning om Jönköpings stad historia. Under våren 2008 har länsmuseets personal påbörjat utställningsarbetet. Uppdraget omfattar även planering av programverksamhet och pedagogiska program. Invigningen av utställningen är planerad till januari 2010. Välkommen till information om den kommande stadshistoriska utställningen onsdag 10 september kl 18.30 i Fokus på Stadsbiblioteket i Jönköping. Länsmuseets tidigare stadshistoriska utställning, Minne av Jönköping, har under våren 2008 plockats ned. Den nya utställningen om Jönköpings stads historia kommer att inrymmas i Arkivhuset, som just nu är under uppförande öster om stadsbiblioteket i kvarteret Diplomaten. Entrén till utställningen kommer att gå genom stadsbiblioteket via den nuvarande gemensamma entrén för stadsbiblioteket och länsmuseet. Förutom den nya stadshistoriska utställningen kommer Arkivhuset att inrymma Jönköpings stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Tanken är att samordna olika institutioners historiska material om Jönköping för att göra det mer lättåtkomligt för jönköpingsborna och andra intresserade I projektorganisationen för den nya stadshistoriska utställningen i Arkivhuset ingår Jönköpings kommun, Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns museum. Önskas mer information vänligen kontakta: Maria Ridderberg, intendent/projektledare för utställningen Jönköpings stads historia e-post: maria.ridderberg@jkpglm.se telefon: 036-30 18 21, Jönköpings läns museums växel 036-30 18 00