Landstinget i Jönköpings län

Alternativa driftsformer i Landstinget i Jönköpings län

Evenemang

12
FEB
Sal D, plan 3, Landstingets kansli, Husargatan 4, Jönköping
 

Välkommen till presskonferens med den politiska ledningen.

På presskonferensen berättar ledningen bland annat om strategin för att införa fler alternativa driftsformer i Landstinget i Jönköpings län.

Det kommer även att ges konkreta exempel på områden där detta kan bli aktuellt.

Dag: Måndag 12 februari 2007
Tid: Klockan 14.30
Plats: Sal D, plan 3, Landstingets kansli, Husargatan 4, Jönköping

Observera att inga kommenterar lämnas före presskonferensen.

Landstingets pressmeddelanden: www.lj.se/omlandstinget

Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46, 0705-63 40 46
www.lj.se