Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Ambulansforum 2011

Evenemang

17
MAY
Kockums Fritid, Malmö
-   -
Välkommen att möta våren i Malmö! Ambulansforum 2011 är en branschanpassad konferens och utställning som riktar sig till ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor samt alla som levererar utrustning och tjänster inom den prehospitala akutsjukvården. Konferensen handlar bl.a. om: Framtidens ambulanssjukvård, Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor, Hur möter vi andra kulturer?, Fast Track, Ambulanssjukvård i andra länder. Vi presenterar dessutom också ett antal mycket intressanta magisteruppsatser. Ambulansforum 2011 genomförs den 17-18 maj på Kockum Fritid i Malmö intill den nya stadsdelen Västra Hamnen. Det blir föreläsningar, workshops, gruppdiskussioner och en utställning. Konferenslokalen ligger några stenkast från Malmös centrum med ett stort antal hotell i närområdet. Från nya järnvägsstationen Malmö Nedre vid Centralstationen tar det några minuter att nå Kockum Fritid, gående eller med lokalbuss. Malmö Nedre har tågförbindelser med hela sydsverige inkl. Göteborg och Stockholm. Mer information på www.ambulansforum2011.se

Registrering

Anmäl dig till evenemanget