Miljödepartementet

Andreas Carlgren inviger Strålsäkerhetsmyndigheten

Evenemang

24
SEP
Strålsäkerhetsmyndigheten, huvudentrén, Solna strandväg 96, Stockholm
 
Miljöminister Andreas Carlgren kommer i morgon, onsdag, att officiellt inviga Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och dess nya lokaler i Stockholm. Miljöministern förrättar invigningen vid SSM:s huvudentré, Solna strandväg 96, Stockholm, kl. 09.30. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är sedan 1 juli 2008 en förvaltningsmyndighet under Miljödepartementet med samlat nationellt ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. SSM har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut då dessa upphörde den 30 juni 2008. Myndigheten arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning. I budgeten för 2009 föreslår regeringen att anslaget för SSM stärks med 8 miljoner årligen de tre närmaste åren. Medlen ska användas till att stärka tillsynen av de svenska kärnkraftverken och av användningen av radiologisk utrustning inom hälso- och sjukvård. För ytterligare frågor om SSM, kontakta Mattias Sköld, Pressansvarig, tel. 073-200 67 60, e-mail: mattias.skold@ssm.se Medtag presslegitimation Tid och plats: Tid: Onsdagen den 24 september kl 09.30 Plats: Strålsäkerhetsmyndigheten, huvudentrén, Solna strandväg 96, Stockholm Kontakt: Mattias Johansson Pressekreterare 08-405 22 69 070-950 22 45 Stefan Appelgren Dep. sekreterare 08-405 31 38 070-312 31 38