Avanza AB

Avanza: Kallelse Årsstämma

Evenemang

22
MAR
Moderna Museet
 
Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 klockan 15.00 på Moderna Museet (lokalen Auditoriet), Skeppsholmen, Stockholm.