Avanza AB

Avanza: Kallelse Årsstämma

Evenemang

22
MAR
Moderna Museet
 

Aktieägarna i

Avanza AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 klockan 15.00
på Moderna Museet (lokalen Auditoriet), Skeppsholmen, Stockholm.