Avfall Sverige

Avfall Sveriges höstmöte

Evenemang

16
NOV
Infra City, Upplands Väsby
-   -

Sveriges arbete med att återvinna avfall har varit framgångsrikt. Nu ska vi också se till att minska de faktiska mängderna avfall, ett krav som kommer att införas i svensk lag. Men att arbeta med avfallsminimering är komplicerat ur många aspekter – och var finns de goda exemplen? På Avfall Sveriges höstmöte får vi veta. Då kommer också de aktuella frågorna om matavfall och biogasproduktion att behandlas under en hel dag. Vi följer hela kedjan från politiska beslut och miljömål, taxor och styrmedel till insamlingssystem och behandlingsprocesser.
Media är välkomna att delta under hela eller delar av höstmötet. Anmäl intresse till informationschef Anna-Carin Gripwall, mobil 070- 662 61 28.