Läkare för Miljön

Medicinska risker med slamspridning - vad vet vi idag?

Evenemang

03
MAR
Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg. Hållplats Kapellplatsen .
  -
Caféafton. Föreläsningen börjar kl 18.30. För att återföra fosfor till kretsloppet sprids avloppsslam på våra åkrar. För att minimera risken att sprida skadliga ämnen har en certifieringsprocess införts. Det finns dock en allmänt utbredd oro för vad t ex innehållet av kadmium och läkemedelsrester betyder för människors hälsa på lång sikt. Arrangörer: Läkare för Miljön www.lakareformiljon.se i samarbete med Ingenjörer för Miljön www.ifm.nu.