Alerta Bokförlaget

Bakgrundsdokumenten till Kolonisterna på hjortronmyrarna

Evenemang

07
OCT
Lovö Kyrka, Ekerö
  -

Ludvig Nordström citerar i sin bok om Lort-Sverige på sidan 215ff en provinsialläkare från Stockholm. Hans distrikt omfattade 16 socknar med sammanlagt 13 000 invånare. På tal om att organisera den sociala sjukvården ute på landsbygden säger han: ”Får man den frågan ordnad och har ett ordentligt grepp på distrikten i landet, då kan man ordna en inventering av folkmaterialet, skilja ut de olika sociala duglighetskategorierna i människobeståndet, hjälpa fram de bästa i samhället i stället för att som för närvarande ägna all kraft åt det negativa steriliseringsförfarandet och låta de duktiga stå där villrådiga för att slukas upp av ständerna och industrierna, medan landsbygden får behålla idioterna, de imbecilla och psykiskt svaga. Detta anser jag för min del, på grund av min erfarenhet som tjänsteläkare, vara huvudpunkten i landsbygdens aktuella problem. Som det nu är, innebär planlösheten på detta område en ytterst allvarlig fara, inte bara för att landsbygden skall befolkas med undermåliga människor utan för hela den svenska rasens försämring och undergång.” (Nordströms kursivering).