Banverket

Banverket undersöker var framtida järnvägsstationer kan byggas i Bergsbrunna och Alsike

Evenemang

14
MAR
Alsike skola, Brunnbyvägen 2, matsalen.
  -
En ny pendeltågslinje startar mellan Uppsala och Upplands Väsby hösten 2006. Pendeltågen kommer att stanna i Bergsbrunna, Knivsta, Arlanda och Märsta. För att tågen ska kunna stanna i Bergsbrunna byggs en provisorisk station till trafikstart, eftersom orten saknar järnvägsstation. Banverket undersöker samtidigt var permanenta stationer kan byggas i Bergsbrunna och Alsike lite längre fram i tiden. En provisorisk station kan snabbt byggas nära den bebyggelse som finns idag. Vid planering av de permanenta stationerna måste man också ta hänsyn till de bostäder som kommer att byggas i framtiden. För att få allmänhetens lokalkännedom och synpunkter på var de permanenta stationerna kan ligga bjuder Banverket in till ett möte i Alsike under arbetet med en förstudie. Ett möte i Bergsbrunna planeras längre fram i vår. Finansieringen av stationerna är ännu inte helt klar. Tid: tisdagen den 14 mars, kl. 19-21. Plats: Alsike skola, Brunnbyvägen 2, matsalen. Knivsta kommun och Upplands Lokaltrafik deltar på mötet. Den nya pendeltågslinjen knyter ihop kollektivtrafiken i Uppsala och Stockholm, och ger bättre möjligheter att arbetspendla inom regionen. Pendeltågslinjen startas av Upplands Lokaltrafik och Storstockholms Lokaltrafik. Läs mer Bergsbrunna Alsike - nya järnvägsstationer http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____13002.asp Mer information Susann Sass-Jonsson tel 08-762 22 63 Banverkets presstjänst tel 08-762 47 00