Sandvikens kommun

Barn i rättsmaskineriet

Evenemang

20
NOV
Bibliotekets Ljushall, Sandviken
 
Barnkonventionsdagen 20 november uppmärksammas i Sandviken genom Elisabet Kjellanders föreläsning " Barn i rättsmaskineriet. Vad kan samverkan göra?" Elisabet Kjellander är socionom och projektledare för Barnahus i Linköping. Hon föreläser om hur man med hjälp av Barnahus kan stärka rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp eller av andra skäl hamnar i rättsprocesser. Tid och plats Måndag 20 november Kl 18.30 Bibliotekets Ljushall, Sandviken Arrangör är Barnkedjan.Medarrangörer är Sandvikens kommun Individ- och Familjeomsorg samt ABF Gästrikebygden. Bakgrund till barnkonventionsdagen Ungefär en tredjedel av världens befolkning är under 18 år (barn enl FN:s barnkonvention). Den 20 november 1989 antog FN en konvention om barns och ungdomars rättigheter. I princip har barn samma rättigheter som vuxna, men eftersom barn är minderåriga behöver de särskilt skydd. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar eller bestämmelser. I konventionen står det t ex att * Ett barn är varje människa under 18 år. * De styrande i ett land ska först och främst tänka på vad som är bäst för barnen. * Alla barn har rätt att tala sitt eget språk och leva på sitt eget sätt, oavsett om de bor i sitt hemland eller inte. Flyktingbarn har rätt till hjälp och skydd. * Alla barn har rätt till trygghet och mat. Ett sjukt barn har rätt att få bra vård. * Barn har rätt att gå i skola. De har också rätt till lek, vila och fritid. * Ingen får slå barn eller göra dem illa på andra sätt. * Barn har rätt att tycka vad de vill och berätta det. De vuxna måste lyssna på barnen och ta dem på allvar.