Justitiedepartementet

Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi

Evenemang

29
AUG
Pressrummet, Rosenbad
 
Onsdagen den 29 augusti,överlämnar 2005 års barnpornografiutredning betänkandet "Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi" (SOU 2007:54) till justitieminister Beatrice Ask. Efter överlämnandet kommer utredaren Solveig Riberdahl att presentera betänkandet på en presskonferens i Rosenbad. Tid och plats: Tid: Onsdagen den 29 augusti 2007 kl. 14.00 Plats: Pressrummet, Rosenbad Presslegitimation erfordras. Välkomna! Kontakt: Solveig Riberdahl F.d. bitr. riksåklagare Särskild utredare Tfn: 070-205 67 85 Margita Åhsberg Hovrättsassessor Utredningssekr. Tfn: 040-35 58 03, 070-675 86 24