Sveriges Kommuner och Landsting

Barnets rättigheter i teori och praktik - regional konferens om FN:s barnkonvention

Evenemang   •  Apr 05, 2012 15:25 CEST

12
APR
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  -

Den 12 april arrangeras en konferens med syfte att stärka och säkerställa genomförandet av barnets rättigheter inom såväl kommunala som regionala verksamheter i Skåne.

Arrangörer är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunförbundet Skåne och Malmö högskola. Utgångspunkten är FN:s konvention om barnets rättigheter, regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, SKL:s handlingsplan och Barnrättsforum Skåne, en regional plattform för stöd och samordning.

– Det är i kommuner och landsting som de flesta beslut tas i frågor som rör barn och ungdomar, säger förbundsdirektör Göran Persson, Kommunförbundet Skåne. Att stärka och säkerställa genomförandet av barnets rättigheter inom kommunala och regionala verksamheter, blir därför det som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen.

Konferensen är också startskottet för en regional utbildning om barnets rättigheter. Utbildningen är en del av SKL:s handlingsplan och genomförs under hösten 2012 i Skåne.

Målgrupp: Konferensen vänder sig till politiker, tjänstemän och andra intresserade.

Tid: 12 april kl 09.30 – 16.15.

Bland föreläsarna:
Maria Larsson, barn- och äldreminister, Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, Bengt Lindström, barnläkare och professor i salutogenes.

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.