Utrikesdepartementet

Blixkommissionen i avslutande sammanträde

Evenemang

03
MAR
Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs Torg 1, Stockholm
-   -

Den oberoende internationella kommissionen om massförstörelsevapen samlas till ett sista ordinarie sammanträde i Stockholm den 3-5 mars.

Kommissionen, som leds av Hans Blix, inledde sitt arbete för drygt två år sedan. Kommissionens slutrapport beräknas vara klar under maj månad. Rapporten kommer att överlämnas både till FN:s generalsekreterare och till den svenska regeringen.

I samband med sammanträdet står utrikesminister Laila Freivalds värd för en middag med kommissionärerna söndagen den 5 mars.

----------------------

Kommissionen om massförstörelsevapen (WMDC/ The Weapons of Mass Destruction Commission) bildades på initiativ av den svenska regeringen och består, förutom ordföranden, av 13 kommissionärer från världens samtliga kontinenter utnämnda i personlig egenskap. De har arbetat självständigt från regeringar och stater för att komma fram till förslag och rekommendationer som syftar till nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen - det vill säga kärnvapen, kemiska och biologiska vapen - och inte minst att hindra att sådana vapen sprids till terroristorganisationer.

Tid och plats:
FOTOTILLFÄLLE
Söndag 5 mars, kl. 18.30

Utrikesdepartementet
Gustav Adolfs Torg 1
Stockholm

Medtag presslegitimation!

Kontakt:
Henrik Salander
Ambassadör och kommissionens generalsekreterare
08-543 56 113

Stig Berglind
Minister
Mediakontakter
08-543 56 111

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Nedrustning och ickespridning (http://www.regeringen.se/sb/d/2563)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
WMDC:s webbplats (http://www.wmdcommission.org)
FN:s webbplats (http://www.un.org)