Länsstyrelsen i Västernorrland

Bör Västernorrland bli större?

Evenemang

06
MAR
Hörsalen på länsmuseet Murberget.
  -
Idag blir Ansvarskommitténs betänkande offentligt. Det handlar om den framtida rollfördelningen mellan stat och kommun och om rollfördelningen på regional nivå, det vill säga vem som ska ha ansvaret för sjukvården och vem som ska ha samordningsansvaret för den regionala utvecklingen. Även den framtida länsindelningen tas upp i betänkandet. Vad kan det här betyda för vårt län? Redan till tisdag nästa vecka har landshövdingen bjudit in ett 70-tal ledande politiker, företagare och företrädare för olika organisationer för att debattera detta. Inledare är Ansvarskommitténs ordförande, landshövding Mats Svegfors, som kommenterar sitt förslag och hur han vill rita om den svenska kartan. Därefter följer reflexioner kring betänkandet och hur man ser på Västernorrland från några ledande politiker och näringslivsföreträdare: landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg (s), kommunförbundets ordförande i länet Christer Nilsson (s), oppositionsrådet i Sundsvall Magnus Sjödin (m) och VD Kenneth Eriksson, SCA Forest Products. Landshövding Gerhard Larsson, som leder seminariet, analyserar utredningens förslag och ger sina reflexioner. Deltagarna får därefter tillfälle att ställa frågor om utredningen och att debattera. Media är välkommen att följa seminariet. Plats: Hörsalen på länsmuseet Murberget. Tid: Tisdag den 6 mars kl 13.15-16.30. Media som vill göra intervjuer med utredningens ordförande Mats Svegfors och/eller landshövding Gerhard Larsson är välkommen att göra det i direkt anslutning till seminariets slut kl 16.30 på Residenset, Stora torget i Härnösand.