Nordens välfärdscenter

Bok och Biblioteksmässan - Fotoutställningen Normlöst

Evenemang

27
SEP
Bok och Biblioteksmässan Göteborg
-
Se bilder som utmanar den traditionella synen på personer med funktionsnedsättning. Bilder som i fråga sätter vad som är styrka och vad som är svaghet och vad som är normalt och inte. I utställningen ingår konstfotografier, foton från Tv-produktioner, nyhets- och reklambilder. Bilderna är hämtade från boken ”Fokus på Kultur, Media och Synlighet” som gavs ut på uppdrag av Nordiska Handikappolitiska Rådet.