Carlsson Bokförlag

Bokrelease: Välkommen till bords

Evenemang

29
MAR
Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8. Lokal New York; ingång via huvudentrén, lokalen är på samma plan.
 
Bokförläggaren Trygve Carlsson hälsar välkomna och mat- och måltidslegendaren Christina Möller inleder med en presentation. Välkommen till bords har ett till det yttre mindre format, men med ett stort kunskapsinnehåll. Den är en lockande framställning av uteätandets historia från de första värdshusen och härbärgena till dagens serveringsställen. Läsarna möter inte enbart författarnas egna erfarenheter utan också många legendomspunna kvinnor och män som betytt mycket för hotell- och restaurangbranschens utveckling, för utbildning och skolor, som entreprenörer och nytänkare. Författarna Uno Hedman och Gösta Nordén är båda kända legendariska restauratörer. De är likaså pedagoger som kan förmedla sina erfarenheter från matsalar och kök med detaljbeskrivningar av redskap och begrepp.