Nynäshamns kommun

Bredband nu i hela Nynäshamns kommun

Evenemang

03
APR
Kommunhuset Nynäshamn, Stadshusplatsen 1.
 
Inbjudan till presentation 3 april 2006 Härmed inbjuds medierna att närvara vid en presentation av bredbandsutbyggnaden i Nynäshamns kommun. Från 3 april har även boende och företag i de glest bebyggda kommundelarna möjlighet till bredbandsanslutning. Bland andra medverkar kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, kommunalrådet Ilija Batljan, IT-chefen i Nynäshamns kommun, Kenneth Sparr, samt Åke Andreasson, försäljningschef på TeliaSonera Network Sales AB. * Bredband åt alla är en satsning som ytterligare stärker Nynäshamns förutsättningar att attrahera nya företag och nya invånare, säger Ilija Batljan. Plats: kommunhuset Nynäshamn, Stadshusplatsen 1. Lokal: Lilla matsalen, plan 8. Tid: måndag 3 april kl. 10.00 _______________________________________________________________________ För ytterligare upplysningar, kontakta: kommunstyrelsens ordförande, Ilija Batljan, 08-520 681 72, 070-518 39 67 IT-chefen i Nynäshamns kommun, Kenneth Sparr, 08-520 681 82, 070-519 56 33