HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Brist på utbildning i vården riskerar att diskriminera homosexuella – seminarium i Örebro

Evenemang

09
NOV
City konferenscenter, Klostergatan 23
  -
Brist på utbildning i frågor rörande sexuell läggning och heteronormativa antaganden utgör hinder för en vård på lika villkor och kan leda till allvarliga konsekvenser för enskilda patienter. Torsdagen den 9 november ordnar HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning tillsammans med Örebro rättighetscenter ett seminarium för att öka kunskapen om homo- och bisexuella patienter och deras anhöriga. En lesbisk kvinna som blivit våldtagen berättar att sjukvården inte ansåg att hon hade lika stort behov av psykologhjälp som en heterosexuell kvinna i samma situation, eftersom hon ändå inte skulle gå tillbaka till att ha sex med män. Många som i dag arbetar inom vård- och omsorg har inte fått någon utbildning alls kring frågor som rör sexuell läggning. Skriften Det syns inte utanpå men känns inuti om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården har HomO tagit fram för att stimulera till utbildning om sexuell läggning för personal som arbetar i vård och omsorg. Diskrimineringsförbud på grund av sexuell läggning inom hälso- och sjukvården - Lagskyddet har utvidgats att gälla diskriminering på grund av sexuell läggning också inom hälso- och sjukvården. Men bara ett fåtal anställda har erbjudits utbildning om hur man ska undvika diskriminering och förbättra situationen för homo- och bisexuella anställda, patienter och deras anhöriga, säger HomO Hans Ytterberg. Anmälningar om diskriminering i vården Frågor och anmälningar till HomO rör allt från formulär som förutsätter att man lever i en heterosexuell relation och därför inte går att fylla i om man lever tillsammans med någon av samma kön till diskriminerande regler vid insemination eller homofoba uttryck i bemötandet av patienter. Hälsosituationen för homo- och bisexuella Tystnad och utanförskap förstärker ohälsa, och psykisk ohälsa är ofta följden av diskriminering. Våldet mot homo- och bisexuella ökar och behovet att utveckla bemötandet av homosexuella brottsoffer är stort. Så ser hälsosituationen för homo- och bisexuella ut. Under hösten ordnar HomO tillsammans med lokala antidiskrimineringsverksamheter seminarier på ämnet i Göteborg, Växjö, Örebro, Sundsvall och Uppsala. Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23 Tid: torsdagen den 9 november, kl 13.00-15.00 Kontaktperson: Christine Gilljam, utvecklingsdirektör, HomO: 08-508 887 84 Örebro rättighetscenter: 019-18 40 18