Broström AB

Broströms presentation av delårsrapporten för det första halvåret 2007

Evenemang

24
AUG
Stockholm, Grand Hotel, Royals festvåning
 
Broström offentliggör sin delårsrapport för det första halvåret i en pressrelease fredag den 24 augusti kl. 08.00 svensk tid. Rapporten kommer att vara tillgänglig på Broströms website www.brostrom.se. Koncernchef Lennart Simonsson och vice VD Anders Dreijer presenterar och ger sina kommentarer till resultatet vid en live sändning fredagen den 24 augusti kl. 10.00, svensk tid, på Broströms website, se indexsidan. Kort därefter kommer den att finnas tillgänglig ”on demand” tillsammans med en PowerPoint-presentation. Presentationen sker på engelska och avslutas med en frågestund. Lennart Simonsson och Anders Dreijer presenterar även senare samma dag kl. 12.00, svensk tid, rapporten vid ett lunchmöte för de investerare, analytiker och media som föredrar att få presentationen på svenska. Plats: Stockholm, Grand Hotel, Royals festvåning Tid: Fredag den 24 augusti kl. 12.00 Anmälan sker till Martti Metso på Zoomvision via e-mail martti.metso@zoomvision.se eller på mobiltelefon 0708 69 31 59. Göteborg den 20 augusti 2007 BROSTRÖM AB (publ) För ytterligare information: Lennart Simonsson, VD Broström, tfn 031-61 61 00 Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.