Conductive

Business Intelligence 2008

Evenemang

04
DEC
Radisson SAS STrand Hotell
  -
Hur skapas konkret affärsnytta av beslutsstödsystemet? På konferensen presenteras ett antal utvalda praktikfall dessa arbetar strategiskt för att få ut största möjliga nytta ur sitt beslutstöd. De visar på hur de fått hela orgnaisationen att förstå och använda BI. Lyssna till företag så som TeliaSonera, SAS, Fritidsresor. Läs mer på www.conductive.se