Karlskrona kommun

Bygga & Bo dagar i Karlskrona 13 - 14 maj

Evenemang

13
MAY
Karlskrona
-   -

Bygga & Bo dagarna arrangeras tillsammans med privata aktörer för att visa alla de möjligheter till boende som finns idag och vad som erbjuds inom en snar framtid. Vi vill sätta fart på omflyttningen och ge plats för nyinflyttande inom Karlskrona kommun.

Arrangemanget riktar sig främst till karlskronabor, boende i närområden, eventuella hemvändare och sommarblekingar.

Bygga & Bo dagarna är ett kostnadsfritt tvådagars arrangemang där vi under lördagen omvandlar Grevagården och Blekinge Museum till ett Bygga & Bo center med utomhus- och inomhusaktiviteter. Det kommer att vara allt från utställningar, seminarier på temat bygga & bo till inspirations- och barnaktiviteter av olika slag.

Under söndagen arrangeras Bygga & Bo rundan. Här får besökare möjlighet att med hjälp av en karta åka ut till olika boendemiljöer där de kan träffa representanter från olika aktörer inom byggande och boende, titta på tomter, lägenheter eller hus.

Den centrala platsen under söndagen blir Bastasjö. Där kommer det att finnas tält med informationsdisk, bemannad miniutställning för presentation av tomter, hus och lägenheter. Gemensam trevligt planerad yta där kommunen och alla samarbetspartners har möjlighet att möta och samtala med besökare. Barnaktiviteter, tipsrunda och grillning arrangeras. Övriga platser bemannas med sakkunnig personal. Kaffe och något för barnen kommer att erbjudas på alla områden.

Dagarna kommer att erbjuda tips, råd och inspiration från specialister inom respektive område. Det kan vara allt från hur man går tillväga om man vill bygga nytt, vilka husmodeller som finns, hur kommunens tomtkö fungerar till jurist- och inredningstips.

Karlskrona kommun intensifierar insatserna under 2006 för att skapa flera hundra nya bostäder i form av tomter och lägenheter. Samtidigt driver många privata aktörer olika byggprojekt runt om i kommunen. För att detta skall komma till allmänhetens kännedom arrangeras Bygga & Bo dagar i Karlskrona tillsammans med en rad aktörer från näringslivet.

För mer information kontakta
Doris Larsson
Karlskrona kommun
telefon 0455-30 31 21
e-post doris.larsson@karlskrona.se

Pressreleasen finns även här:
http://www.karlskrona.se/templates/PressReleaseItem____31706.aspx