Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

CAN-dagen 2011 - "Vart femte barn"

Evenemang

15
FEB
Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm
  -
Vart femte barn i Sverige lever i familjer där någon av föräldrarna har ett riskabelt bruk av alkohol, läkemedel eller narkotika. CAN har, tillsammans med en mängd aktörer, tagit initiativ till en uppmärksamhetsvecka för dessa barn – vecka 7. CAN-dagen är en av aktiviteterna under uppmärksamhetsveckan och handlar om: - Att synliggöra barnens situation - Att medvetandegöra vuxna - Att utveckla metoder och bedriva forskning CAN-dagen är för dig som i ditt dagliga arbete möter barn och unga oavsett om du arbetar praktiskt med frågorna eller befinner dig på beslutsfattande nivå. Konferensen är fullsatt men journalister som önskar bevaka hela eller delar av programmet kan kontakta anna.liedbergius@can.se