Utrikesdepartementet

Carin Jämtin till Världsbankens och IMF:s vårmöten

Evenemang

22
APR
Washington
-   -

Utrikes- och biståndsminister Carin Jämtin deltar i Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) vårmöten i Washington den 22-23 april.

En av huvudfrågorna vid Världsbankens möte är en rapport som identifierar reformer och åtgärder som bör vidtas av både fattiga och rika länder, i samverkan med Världsbanken och andra internationella organisationer, för att millenniemålen om halverad världsfattigdom ska kunna nås. Rapporten fokuserar på god samhällsstyrning och dess betydelse för att effektivt kunna bekämpa fattigdom. Syftet är att skapa en ökad dialog mellan rika och fattiga länder på området.

I anslutning till mötet kommer Carin Jämtin att möta representanter från Världsbankens ledning för att diskutera aktuella institutionella frågor. Hon kommer även att träffa ministerkollegor från ett flertal länder, däribland Tanzania, Indonesien, Colombia och Bolivia, för att diskutera bilateralt samarbete samt strategiska frågor på Världsbankens agenda.

Kontakt:
John Zanchi
Pressekreterare hos Carin Jämtin
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

Caroline Leijonhufvud
Departementssekreterare
Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete
08-405 26 69
0708-55 78 52

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Multilateralt samarbete (http://www.regeringen.se/sb/d/3416)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Världsbankens webbplats (http://www.worldbank.org)
IMF:s webbplats (http://www.imf.org)