ESBRI

Cirkulära affärsmodeller för entreprenörer

Evenemang

Hur får vi ett hållbart företagande? Många företag måste ändra sina affärsmodeller för att nå i mål. På Estrad 20 februari 2020 får vi lära oss mer om detta.
20
FEB
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
 

Hur kan entreprenörer och företagsledare hantera övergången till cirkulära – och radikalt mer resurseffektiva – affärsmodeller? Utmaningarna med ett sådant skifte är många, och berör områden som design, organisation, finansiering och partnerskap. Att förstå utmaningarna, men också se möjligheterna och framgångsfaktorerna, är avgörande för att lyckas.

Det menar RISE-forskarna Derek DienerAnn-Charlotte Mellquist och Thomas Nyström. Under denna föreläsning berättar de om viktiga vägval och möjligheter, med praktiska exempel på affärsmodellsinnovation hämtade från branscher som fordon, tunga fordonsdäck och kontorsmöbler.

Forskarna konstaterar att när affärslogiken för etablerade företag utmanas och måste utvecklas – eller ändras helt – blir de etablerade företagens situation mer lik situationen för en startup. Nya synsätt och logiker måste testas såväl internt som externt. Kanske behövs också nya tekniska lösningar, kopplade till exempelvis framtidsadaptiv design, sensorer och digitalisering. Allt detta kräver entreprenörskap (eller intraprenörskap) på alla nivåer i företaget – och ett tydligt ledarskap.

Välkommen till ESBRIs öppna föreläsningsserie Estrad!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget