Consilium AB

Consilium AB inbjuder till VD träff kring delårsrapporten januari – juni 2007

Evenemang

27
AUG
Saltsjökvarn i Nacka, Västra Finnbodavägen 2, 7 trappor.
  -
Consilium AB inbjuder till träff med Consiliums VD och koncernchef Ove Hansson. Han kommer presentera Consiliums verksamhet och företagets kvartalsrapport januari – juni 2007, måndagen den 27 augusti, 2007 kl. 15.00 - 16.00. VD träffen kommer äga rum i Consiliums lokaler, vid Saltsjökvarn i Nacka, Västra Finnbodavägen 2, 7 trappor. Vänligen anmäl ert intresse att närvara till Rosie Engström på telefon 08-563 053 01, e-post: rosie.engstrom@consilium.se. Det finns även möjlighet att deltaga per telefon genom att ringa på telefon nr. 08 - 672 81 50. För mer information, kontakta: Anna Holmgren, Finanschef, tel: 08-563 053 03 / 0708-71 78 72 Hemsida: www.consilium.se Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för brand- och gasdetektering samt navigationsutrustning. Målsättningen är att vara en innovativ och konkurrenskraftig leverantör med hög servicegrad inom väl definierade marknads- och produktområden. Det allt övergripande målet är att genom utnyttjande av Consiliums kompetens inom valda segment och genom tillämpning av en tydlig affärsstrategi skapa värden för aktieägarna. Consilium fokuserar tillväxtsatsningarna inom Marina system till marknads- och produktområden där koncernen redan har eller kan uppnå världsklass. Consilium är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB, har drygt 300 anställda och omsätter mer än 700 MSEK.