Västtrafik

Cortègen och demonstrationer påverkar kollektivtrafiken

Evenemang

30
APR
 
På valborgsmässoafton lämnar spårvagnar och bussar plats för vagnarna från Chalmers, och på 1:a maj för demonstrationstågen. Så här kör kollektivtrafiken under helgen: På valborgsmässoafton, 30 april, kör linje 1–99 i Göteborgs stadstrafik som på en lördag. Alla övriga linjer i Göteborgsområdet kör som på en söndag med nattrafik som en lördag. På valborgsmässoafton stängs trafiken på Avenyn och Vasaplatsen av mellan klockan 17.45 och 21.00 på grund av Cortègen. Många spårvagns- och busslinjer kör andra vägar än normalt i city. Indragna hållplatser är bland andra: Kapellplatsen, Vasaplatsen, Valand, Kungsportsplatsen och Berzeliigatan. 1 maj kör trafiken som på en söndag. Mellan klockan 13.00 och 16.30 påverkas trafiken i centrala Göteborg av demonstrationer. För mer information om enskilda linjer se www.vasttrafik.se För mer information: Anna Hiller, informationsansvarig, Västtrafik i Göteborgsområdet, 031-62 92 29, 0708-42 41 31. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.