Vänsterpartiet

Därför bör vi skjuta på införandet av Datalagringsdirektivet

Evenemang

09
MAR
Riksdagshusets matsal
  -
Riksdagen ska snart ta beslut om hur Sverige ska följa EU-direktivet om datalagring. I omröstningen om lagstiftningen kommer att finnas, förutom JA- och NEJ-linjerna, också en VÄNTA-linje. Anledningen är att beslutet har konstaterats vara av så stor betydelse för det grundlagsfästa skyddet av den personliga integriteten, att en minoritet av riksdagen kan få beslutet uppskjutet ett år. De som vill skjuta upp beslutet anser att det behövs en större samhällsdebatt om lagstiftningen och att den ska sättas in i ett sammanhang med allt fler integritetskänsliga riksdagsbeslut. Det pågår också en process inom EU där direktivet på vissa håll är ifrågasatt och EU-kommissionen kommer under året att göra en översyn av direktivet. Företrädare för telekombranschen vittnar samtidigt om stora och principiellt viktiga oklarheter inför att man eventuellt snart ska börja tillämpa lagstiftningen. Vid frukostmötet deltar tre inledare och det kommer därefter att lämnas stort utrymme för diskussion. Jens Holm (V) och Maria Ferm (MP), talar om vilka problem de ser med lagstiftningen och varför de som ändå är positiva ändå bör vara med och skjuta upp beslutet. Nils Weidstam, IT & Telekomföretagen, talar om vad lagstiftningen kommer att innebära i praktiken för leverantörer och användare, om den antas. Han tar dock inte ställning för eller emot datalagringen i sig. Anmälan om deltagande skickas till johannes.kindstedt@riksdagen.se senast fredagen den 4 mars.