Dedicare AB

Dedicare Academy Göteborg

Evenemang

18
SEP
Elite Plaza Hotell Västra Hamngatan 3, Göteborg
  -

Förmaksflimmer -Dr Cecilia Rorsman

Denna föreläsning hålls exklusivt för läkare och sjuksköterskor i samarbete med Boehringer Ingelheim AB.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget