Index

Deimantas Narkevicius

Evenemang

29
AUG
Index Kungsbro strand 19
-
29 augusti–21 oktober 2007 Vernissage 29 augusti kl 17–20 Andreas Gedin samtalar med Deimantas Narkevicius kl 18 Den dokumentära filmen ingår i en bred kategori av visuella uttryck som strävar efter att, på ett eller annat sätt, "dokumentera verkligheten". Dokumentära aspekter har en självklar hemvist inom samtidskonsten förutom att det också har en stor betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld, inte minst genom media. Index visar under hösten den litauiske konstnären Deimantas Narkevicius film The Role of A Lifetime (2003), ett verk som både vidgar och utmanar ett begrepp som dokument och dokumentär. Filmen sammanflätar tre distinkt skilda element: konstnärens intervju med den brittiske filmmakaren Peter Watkins, bosatt och verksam i Litauen under ett flertal år; teckningar av landskapen i Gruto Park, den plats som i efterkrigstiden förvarar en stor del av Litauens socialistiska skulptursamling, samt filmer av en amatörfilmare från Brighton, Storbritannien. Intervjun med Watkins förenar inspelad text med den visualitet som teckningar och filmsekvenser representerar. The Role of A Lifetime är en metafilm som, med Andeas Gedins ord, undviker att falla i dokumentarismens fallgropar och gör betraktaren till en del i den melankoliska process som det innebär att återskapa det förflutna. Frågeställningen kring dokumentet kan ses som återkommande i Deimantas Narkevicius verkproduktion. Konsekvent har han använt sig av filmmediet till att utforska komplexa och personliga historier mot bakgrund av de politiska förändringar som hans hemland genomgått under senare år. The Role of A Lifetime, 17 min, producerades av Art and Sacred Places för Brighton Parish Church of S:t Peter, Brighton. Verket har senare visats på institutioner som Tate Modern, London, Secession, Wien och Akademie der Künste, Berlin. Curator för utställningen är Andreas Gedin, konstnär, skribent och doktorand på Konsthögskolan Valand, Göteborg. I samband med vernissagen den 29 augusti besöker Deimantas Narkevicius Index för att diskutera sitt arbete med Andreas Gedin. Peter Watkins är mest känd för sin genrebrytande fiktiva dokumentär The War Game (1965). Hans första film The Forgotten Faces, en fiktiv iscensättning av den ungerska revolten 1956, visas vid ett tillfälle på Index tillsammans med Deimantas Narkevicius egen The Role of a Lifetime och med en kort introduktion av Andreas Gedin (26 september, kl. 18). Filmklubben visar under två dagar i oktober Peter Watkins omfattande La Commune (1999) med ett avslutande seminarie i Filmklubbens regi. (4 oktober 18–20 och 6 oktober 12–18) Nästa evenemang på Index: 3 september, OEI Poetry Area X 3, tidskriften OEI gästar Index. Ur programmet: föreläsning av Franck Leibovici, bokrelease och performance med Karl Larsson respektive Karl-Johan Stigmark. OBS datum! Tack till Litauens Ambassad, Stockholm. För mer information om utställningen och Index övriga verksamhet se www.indexfoundation.se eller kontakta Index, 08-502 198 38, OBS notera att vi har ett nytt telefonnummer. Index Kungsbro strand 19 112 26 Sthlm, Sverige T: 46 (0)8 502 198 38 E: index@algonet.se www.indexfoundation.se Index utställningsprogram sammanställs av Mats Stjernstedt och Helena Holmberg.