Länsstyrelsen i Östergötlands län

Delaktighet ska minska diskriminering

Evenemang

05
SEP
Övre Södra, Länsstyrelsen Östergötland, Linköping
  -
Hur ska man nå människor i en krissituation, hur skapar man tillgänglighet i fysiska miljöer och hur kan naturupplevelser kopplas till folkhälsa? Det är tre frågor som Länsstyrelsen Östergötland vill diskutera med ett antal organisationer för att minska diskriminering. Länsstyrelsen har utarbetat en strategi mot diskriminering och att bjuda in till diskussion är ett första steg för att omsätta denna i praktiken. Dialogen är ett initiativ för att uppnå mer delaktighet i myndighetens verksamhet och ett försök att hitta nya kommunikationsvägar Media är välkomna att deltaga under eftermiddagen. Tid: Fredag 5/9, kl. 14-16 Plats: Övre Södra, Länsstyrelsen Östergötland, Linköping Läs mer på www.e.lst.se För mer information kontakta gärna: Landshövding Björn Eriksson, tfn 0706-264606 Alma Basic, integrationshandläggare, tfn 013-19 66 93, 070-396 79 59