Demokraticentrum/Föreningen för Direktdemokrati

Demokratisera demokratin!

Evenemang

20
OCT
Plats: Brygghuset, (Studiefrämjandet), Norrtullsgatan 12N, T-Odenplan Tid: Lördagen 20 Oktober kl.13.30-17.00
  -
Öppet samlingsmöte för dig som är intresserad av att vara med och arbeta för att fördjupa och utveckla den deltagande demokratin. Vårt folkstyre har blivit otidsenligt. Vi lever i ett informationssamhälle, men de politiska formerna är kvar på tidig 1900-talet. Det är dags att ta nästa steg och låta medborgarna vara med och påverka politiken även mellan valen. Föreningen För direktdemokrati är en nystartad ideell förening som verkar för att fördjupa den lokala demokratin. Det finns idag rättigheter och möjligheter för vanligt folk att påverka politiken, men ganska få känner till detta. Än färre vet hur man går till väga i praktiken Därför arrangerar vi detta seminarium. Det blir inspel och öppen diskussion om hur man kan utveckla demokratin. Ni är varmt välkomna :-) Bruno Kaufmann Har varit med under många år i det stora arbetet att göra våra demokratier mera demokratiska och har bla bidragit till att vi har fått nya möjligheter till folkinitiativ både i Sverige och Europa. Är aktiv som demokratiutvecklare i Falun, Sverige, Europa och världen. Per Norbeck Ordförande i Demoex, som är Sveriges enda direktdemokratiska parti som sitter i fullmäktige. Per berättar historien om det lyckade demokrati-experimentet i Vallentuna kommun http://demoex.net/ Hans Jangeby Styrelseledamot och en av initiativtagarna till Föreningen för direktdemokrati. Att kunna idéhistoria och demokratins historia är en av nyckelfaktorerna för att förstå vårt samhälle idag. Och det ger också insikt vilka möjligheter som finns att utveckla demokratin med olika verktyg. Historiekunskaper ger perspektiv på vår nutid är nyckeln för att utveckla demokratin. Hans är IT entreprenör och insåg på tidigt åtttiotal att data och telekommunikation (IT) skulle starkt påverka vårt samhälle, företag och individer. Lena Holst Kommunalpolitiker på Ekerö som var initiativtagare och projektledare för folkinitiativet i Ekerö kommun våren 2012, då man folkromröstade om utförsäljningen av allmännyttan. Kaffe och tilltugg kommer finnas på plats. Plats: Brygghuset, (Studiefrämjandet), Norrtullsgatan 12N, T-Odenplan Tid: Lördagen 20 Oktober kl.13.30-17.00