Stockholms Akademiska Forum

Den ljusnande framtid är vår? Att vara ung i välfärds-Sverige

Evenemang

17
NOV
Kulturhuset
  -

Science Café STHLM. Samtal med forskare & pubservering i Kulturhuset
Moderator: Camilla Kvartoft. Öppet för allmänheten.

Lata och bortskämda av curlingföräldrar eller pressade och utsatta? Vi tittar på ungdomars hälsa, attityder och möjlighet till kunskapsinhämtning. Hur är det att vara ung i dag? Speglar de ungas sätt att vara samhällsklimatet i stort? Och var det bättre förr?

Efter succén med våra två tidigare Science Caféer går vi vidare. Fyra forskare, från olika discipliner och från olika av Stockholms universitet och forskningsinstitut, ska försöka ge sin syn på vad som är viktigt för välfärdssamhällets framtid och dess invånare. Diskussionen sker under ledning av moderator Camilla Kvartoft, och publiken är välkommen att ställa frågor och diskutera med panelen. Sista halvtimmen blir det också mingel med forskarna.

Science Café är ett koncept som sprider sig i allt fler länder världen över. Hos oss innebär det en avkopplande kväll med samtal mellan forskare och allmänhet i pubmiljö. Kvällens Science Café är det tredje av fyra hösten 2006. Läs mer om Science Cafés på www.sciencecafe.se.

Medverkande forskare:
BRITTA JONSSON är professor i sociologi med inriktning mot barn-och ungdomsvetenskap, på Institutionen för individ, omvärld och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har i sin forskning intresserat sig särskilt för ungdomar och deras övergång till arbetslivet samt för frågor om demokrati och medborgarbildning.
EVA SERLACHIUS är med. dr och ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri vid BUP-divisionen i Stockholm och forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Hon forskar kring samband mellan livsstil och insjuknande i tonårsdepression. Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar. Vad beror detta på och vad kan vi göra åt det?
JENNY BJÖRKMAN är fil. dr i historia och verksam vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Jenny forskar bland annat om välfärdstaten och om socialpolitik, vård och omsorg ur ett historiskt perspektiv.
TORBJÖRN LUNDQVIST är docent i ekonomisk historia och forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Han har under senare år forskat kring statlig styrning, den svenska modellen inom arbetsmarknads-, konkurrens- och alkoholpolitik, det hållbara samhällets politik och betydelsen av ett historiskt perspektiv i framtidsstudier. Han är också en av redaktörerna för tidskriften Framtider.

Moderator är Camilla Kvartoft. Hon arbetar till vardags som programledare för P1Morgon i Sveriges radio.

När? Fredag 17 november kl. 17.00-19.00 (Puben är öppen från kl. 17.00, samtalet börjar kl. 17.15)
Var? Hos Stockholms Akademiska Forum, Kulturhusets bottenvåning, ingång Sergels torg

Fullständigt program för nedladdning:
http://www.stockholmsakademiskaforum.se/news/index.html

Vid frågor om evenemanget, kontakta Ylva Hermansson, projektledare:
Telefon: 08-674 77 71 eller 070-413 35 80, E-post: hermansson@stockholmsakademiskaforum.se


Stockholms Akademiska Forum (StAF) är ett samarbete mellan Stockholm stad och 21 universitet och högskolor i Stockholm. Syftet med organisationen är att underlätta kontakterna mellan högskolan och det omgivande samhället, samt att marknadsföra Stockholm som en kunskaps- och forskningsregion. Vi erbjuder studievägledning och information angående universitets- och högskolestudier, men arbetar också med vetenskapsinformation, internationaliseringsfrågor och samverkan med små och medelstora företag.