Moll Wendén Advokatbyrå

Den nya expertskatten

Evenemang

08
DEC
PWC, Anna Lindhs plats 4 i MALMÖ.
  -
Välkommen på frukostseminarium torsdagen den 8 december då MOLL WENDÉN Advokatbyrå tillsammans med PwC diskuterar den nya expertskatten. Den 23 november beslutade riksdagen om ändringar i reglerna om skattelättnader för utländska experter och nyckelpersoner. En utländsk medarbetare på tillfälligt uppdrag i Sverige med en inkomst på mer än 88 000 kr per månad kan få expertskatt oavsett personens kvalifikationer eller position i företaget. Den nya regeln gäller för arbete i Sverige som påbörjas tidigast den 1 januari 2012. Med denna regel blir hanteringen av expertskatteansökan lättare både för företaget och den anställda. Det finns fortfarande vissa frågor kring den nya regeln som är otydliga, bland annat följande. • Vilka ersättningar och förmåner får räknas med? • Hur ska naturaförmåner värderas i detta sammanhang? • Vad betyder det att lön och förmåner ska utbetalas månatligen? • Vad ska finnas med i ansökan? Vi gör en genomgång av de arbetsrättsliga konsekvenser som kan uppkomma i samband med tillämpningen av expertskattelagen. Expertbeskattning är ofta en mer eller mindre uttalad förutsättning vid anställningen av en utländsk expert. • Hur påverkas anställningförhållandet om den anställde inte bedöms vara en expert i lagens mening? • Vad bör man tänka på när man anställer en expert? Vi kommer också göra en genomgång av de danska reglerna om expertskatt. När de kan tillämpas och hur de står sig mot den svenska expertskatten. Seminariet presenteras av Maria Moberg (http://www.mollwenden.se/svenska/kontakt/medarbetare/?action=render_item&item_id=34), Moll Wendén Advokatbyrå, Sofia Norström, PwC Sverige och Jenny Dalin, PwC Danmark. Om du har frågor om seminariet kontakta Charlotte Törnebladh (charlotte.tornebladh@se.pwc.com), PwC. Varmt välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget