Länsstyrelsen i Västmanlands län

”Den utsatta medborgarens plats i välfärdssamhället”

Evenemang

10
NOV
Representationsvåningen på Västerås Slott
  -
Landshövding Mats Svegfors bjuder in ideella organisationer till ett seminarium. Länsstyrelsen har vid några tidigare tillfällen anordnat seminarier kring de ideella organisationernas arbete i länet. ”Syftet med seminariet är i första hand att jag vill visa min uppskattning till dem som är ideellt engagerade. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs”, säger landshövding Mats Svegfors. Vid mötet på fredag kommer fokus att ligga på människor med sammansatta behov, dvs människor som har en komplex situation med olika slags behov av hjälp och stöd. Detta är personer som ur ett myndighetsperspektiv, ofta kommer i kläm eller ”hamnar mellan stolarna”. Vi kommer att få lyssna till ett föredrag av Marie Pernebring, utredningssekreterare i den av regeringen tillsatta Ansvarskommittén. Hon kommer att tala under rubriken ”Det svåra mötet med samhällsorganisationen”. Vi kommer också att få ta del av erfarenheter från två organisationer i länet, Mona-Britt Källbäck från RIA Hela människan och Bodil Ljunghall från Röda korset. Vid seminariet deltar också, utöver den ideella sektorn, representanter från Försäkringskassan, Landstinget (Div. psykiatri) och Västerås stad. Ordentligt med tid kommer att finnas för frågor och diskussioner. Vi får tillfälle att konfrontera de frågor, t ex kring ansvar, som uppkommer när vi talar om människor med mer komplexa och ibland svårdefinierade behov. Under seminariet kommer vi sannolikt inte att finna lösningar på de stora frågorna, men genom att ta del av varandras erfarenheter och genom att diskutera svårigheter kanske vi får upp ögonen för nya möjligheter. ”Detta är också ett bra tillfälle att vidga våra nätverk”, tillägger landshövdingen.