Länsstyrelsen i Östergötlands län

Det här är tidens melodi!

Evenemang

01
DEC
Konsert & Kongress i Linköping. Lokal Operan.
  -
Verka Jämställt är ett unikt utvecklingsprojekt där fyra länsstyrelser och 16 arbetsplatser har arbetat tillsammans för att kunna ge bättre samhällsservice för både kvinnor och män. På arbetsplatserna har man utbildats om hur det egna arbetet kan ledas, styras och organiseras för att uppnå en jämställd verksamhet. Nu är det dags att sprida sina erfarenheter. Media inbjuds att närvara vid länskonferensen inom Verka Jämställt som äger rum den 1 december kl. 09.00-12.30 på Konsert & Kongress i Linköping. Lokal Operan. Läs mer på www.e.lst.se Hälsningar, Linda Linda Ström Länsstyrelsen Östergötland/ County administrative board of Östergötland SE-581 86 Linköping Tel +46 13 19 65 35