Västtrafik

Detta gör vi för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken i Göteborg

Evenemang

19
NOV
Kundservice, Nils Ericsonterminalen, Göteborg
  -
Göteborgs stad Trafikkontoret, Vägverket Region Väst och Västtrafik arbetar ständigt för ökad framkomlighet i Göteborgs kollektivtrafik. Välkommen att få kunskap om vad vi gör för att öka framkomligheten och vad det finns för beredskap inför vintern. Vi berättar om planerna för förbättrad framkomlighet inom hela Göteborgsområdet för att göra resandet med kollektivtrafiken smidigare och snabbare. Vad händer när snön kommer till Göteborg? Hur förbereder sig Göteborgs stad för den kommande vintern? Vad händer om det inte kommer någon snö? Vi avslutar med att visa hur trafikledningen fungerar vid Nils Erikssonterminalen, Göteborgs största resecentrum. På plats finns Andreas Mossberg, Göteborgs stad Trafikkontoret, Sören Hall, Vägverket Region Väst och Stefan Krafft, Västtrafik. Vi bjuder på kaffe/te och frallor. Anmäl dig till någon av personerna nedan. Välkommen! Tid: onsdag 19 november klockan 10.00-ca 11.30 Plats: Kundservice, Nils Ericsonterminalen, Göteborg För mer information: Lena Johansson, informationschef Göteborgs Stad Trafikkontoret, 0703-43 12 55 Elin Dahlgren, pressinformatör Vägverket Region Väst, 0706-61 97 96 Kristian Ördell, presschef Västtrafik, 0771-41 43 99 Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se