Digidel 2013

Digideldagen - Dags att levla upp (sänds även via webben www.digidel.se)

Evenemang

22
OCT
Stockholm Water Congress Centre, Stockholm
Heldagsseminarium om digital delaktighet – Dags att levla upp! I samarbete med Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 22 oktober 2012, Stockholm Water Congress Centre, Stockholm AGENDA: 08.30 Registrering 09.00 Inledning – Christine Cars-Ingels, Kanslichef Digital delaktighet .SE/Digidel 2013 09.15 Går vi mot ökad digital delaktighet? Olle Findahl, Professor i media och kommunikationsvetenskap. Hur har internetanvändningen förändrats i Sverige under det senaste året? En analys av data som insamlats genom ”Svenskarna och Internet 2012” 09.45 Korta presentationer – del 1 Enklare – för alla? Ökar eller minskar avståndet mellan de som är digitalt delaktiga och de som inte är det? Lena Warstrand, E-delegationen. Ny i Sverige – med eller utan digitalt medborgarskap? Anne Hederén & Soraya Sohrabi, Regionförbundet Östsam. 10.00 Enklare i e-samhället - då behövs Digidel! Åsa Zetterberg och Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommuner och landsting som engagerar sig i insatser så att fler personer ska lära sig använda Internet och digitala medier ökar medborgarnas delaktighet och skapar förutsättningar för en mer effektiv förvaltning. 10.30 FIKA 11.00 Nätverksövning – Charlotte Signahl 11.30 Linköping har tagit fram en lokal digital agenda! Fredrik Eriksson och Lisa Mjörning, Linköpings Kommun. En av våra prioriterade åtgärder som finns med i vår lokala digitala agenda är att öka den digitala delaktigheten och kompetensen. Vi kommer dela med oss av vårt arbete med agendan och om vårt arbeta för att ge fler människor möjligheten att använda nätet. 12.00 LUNCH 13.15 Inledning eftermiddag 13.25 Global digital delaktighet - vad är möjligheterna för människor i en uppkopplad värld? Beata Wickbom, Webbstrateg, kommunikatör och nätentusiast. Beata beskriver hur digital teknik kan skapa drömmar, hjälpa oss att förverkliga dem och bygga broar mellan människor och kulturer. Oavsett om du bor i Linköping eller i en fattig by i Pakistan, om du är student eller pensionär, bonde eller ingenjör. 13.50 Korta presentationer – del 2 Internet-Café för seniorer - Gunilla Lundberg, Transfer Mälardalen IT-support Direkt för äldre och personer med funktionsnedsättning - Lars Johansson, Hjälpmedelsinstitutet Regionala digitala agendorna, hur går det? - Laine Västrik och Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro 14.15 Lansering av Utmaningen! Nu Utmanar vi landets alla kommuner, företag, organisationer, projekt, nätverk och privatpersoner. På scen Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundet, Pernilla Baralt, EU-Kommissionen, Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Linda Sandberg, Projektledare Utmaningen, Digidel 2013, Christine Cars-Ingels, Kanslichef digital delaktigeht .SE/Digidel 14.30 FIKA 15.05 Om UR:s digitaliseringsarbete och filmen ”De Bortkopplade” - UR:s egna bidrag till kampanjen Digidel 2013 – frågestund och inledning med Erik Fichtelius, VD Utbildningsradion (UR). 15.15 Filmvisning, klipp från UR:s film – DE BORTKOPPLADE 15.45 Avslutning Dagen kommer att webbsändas på www.digidel.se Mer information om Digidel www.digidel.se

Registrering

Anmäl dig till evenemanget