Strängnäs kommun

Dubbelspår på Svealandsbanan, samrådsmöte 14/11

Evenemang

14
NOV
Thomasgymnasiets aula, Regementsgatan 10, Strängnäs
 
Banverket vill veta vad du tycker och bjuder in till allmänt samråd den 14 november! Banverket utreder dubbelspårssträckor och sidospår på järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna. Järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna är enkelspårig och rymmer inte den tågtrafik som går där idag. Förseningarna är många. Banverket arbetar för att komma till rätta med förseningarna och ge möjlighet till ökad turtäthet, i första hand halvtimmestrafik med extratåg i rusningstid. Därför planerar Banverket för dubbelspår och sidospår längs vissa sträckor av banan. Nu håller vi ett kompletterande samråd och tar upp ett alternativ med dubbelspårssträcka mellan Södertälje och Ryssjöbrink med kortare sidospår där tåg kan mötas i Grundbro, Strängnäs och Barva. Välkommen till samrådsmöte Tid: Tisdagen den 14 november 2006, öppet hus från kl. 17. Presentation kl. 19. För mer information, se www.banverket.se (byggprojekt A-Ö, Svealandsbanan) eller kontakta Jim Johansson, tel: 08- 762 24 19 eller Björn Eklund, tel 08-762 24 11. Du kan lämna dina synpunkter på mötet eller skicka dem via e-post eller brev senast den 6 december 2006. Banverket Östra banregionen, ”Svealandsbanan”, Box 1070, 172 22 Sundbyberg. E-post: ostrabanregionen@banverket.se.