Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Dyr el hotar svensk processindustri

Evenemang

22
MAR
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
 
- Energiförsörjningen är en av de mest centrala frågorna för processindustrins framtid i Sverige. Det säger Sverker Martin-Löf, projektets ordförande i samband med att IVAs projekt Ökad konkurrenskraft i framtidens processindustri presenteras vid ett seminarium den 22 mars på IVA. Projektet har fokuserat på hur processindustrin i Sverige kan utvecklas och stärkas. Målet har bland annat varit att få fram ett kunskapsunderlag, en slutrapport, som kan användas för att stärka svensk processindustri. Ett antal frågeställningar diskuteras under seminariet: · Hur ser investeringarna i processindustrin ut? · Vad krävs för att elpriserna ska gå ner? · Hur ser socialdemokraterna och folkpartiet på energifrågan? · Vad har Vattenfall för planer? · Kan processindustrin och verkstadsindustrin lära av varandra? · Hur ser processindustrin på hot och möjligheter? Processindustrin bidrar med 60 procent av Sveriges nettoexport. Den råvaruintensiva sektorn sysselsätter cirka 320 00 människor, ofta utanför storstadsområdena. Rapporten Ökad konkurrenskraft i framtidens processindustri” delas ut på seminariet. Datum: Onsdagen den 22 mars, 2006 Tid: 13.00 - 17.00, därefter mingel Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm För anmälan kontakta: Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 070-747 58 68, 08-791 30 41, bb@iva.se Program: 13.00 Introduktion Sverker Martin-Löf, projektets ordförande, styrelseordförande för bl a SCA och SSAB Presentation av rapporten Ökad konkurrenskraft i svensk processindustri Per Storm, projektledare, och Monica Bellgran, biträdande projektledare, för Ökad konkurrenskraft i svensk processindustri Exempel från livsmedelsindustrin Per-Gunnar Lindberg, Business Services Director, Arla Foods Exempel från kemiindustrin Måns Collin, fd koncernchef, AB Nynäs Petroleum Produktion för konkurrenskraft - vad händer nu? Anders Narvinger, VD för Teknikföretagen Paneldiskussion med branscherna synpunkter Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret Per-Gunnar Lindberg, Arla Foods Staffan Folestad, professor, AstraZeneca R&D Mölndal Ola Asplund, utredningschef IF Metall Christer Larsson, förbundsekonom vid Pappers Måns Collin, fd VD Nynäs Eva Färnstrand, VD Södra Cell Jan Johansson, VD Boliden AB 14.40 Paus 15.10 Svensk processindustri och energiförsörjningen Introduktion Sverker Martin-Löf Framtidens energiförsörjning Lars G Josefsson, VD för Vattenfall AB Användarens perspektiv Jan Johansson, VD för Boliden AB Energipolitiken för framtiden Jan Björklund, vice ordförande folkpartiet Energipolitik för framtiden Nils-Göran Holmqvist, socialdemokratisk talesman i energifrågor och ledamot i Näringsutskottet Paneldiskussion Summering - vägen framåt Sverker Martin-Löf 17.15 Mingel med vin och snacks