E.ON Sverige AB

E.ON i Almedalen: Så säkrar vi svenska jobb och exportintäkter

Evenemang

02
JUL
S:t Hansgatan 21 i vårt tält framför Gotlands Konstmuseum
  -
Vilken roll spelar energiomställningen för konkurrenskraften? Hur påverkar energipriserna svensk industris konkurrenskraft? Och vad innebär detta för jobben och för exportintäkterna? Vad behöver vi göra för att stärka svenska konkurrenskraft och svenska exportintäkter framtiden? Medverkande: bla Mikael Damberg (s), Anna Kinberg-Batra (m) och Michael Wolf, VD Swedbank. Fika från klockan 12.30.