Svenska kyrkan

Ekumenisk överenskommelse firas i Uppsala

Evenemang

02
DEC
Uppsala domkyrka
 
På lördag den 2 december firar Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan tillsammans sin ekumeniska överenskommelse, som har beslutats under året. Firandet sker i form av en högtidsmässa i Uppsala domkyrka kl 19. – Efter 40 års samtal har vi nått fram till en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. På ett sätt kan man säga att vi har nått målet, men det är nu arbetet börjar. Nu vill vi utmana och uppmana lokala församlingar att sluta egna lokala överenskommelser, säger Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan. Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd betonar att uppgiften för kyrkan är så stor att historiska hinder måste brytas upp, vilket har skett i och med överenskommelsen. – Det som ska hända måste hända lokalt, där Guds församling blir tydlig och synlig. Varje plats har sin historia och inga nationella avtal kan tvinga fram ett samarbete – men överenskommelsen kan fördjupa motiven, peka på möjligheterna och öppna dörrar till gemenskap, säger Anders Wejryd. Göran Zettergren betonar att överenskommelsen är viktig för att öka kyrkornas trovärdighet. – Det här handlar om det som är centralt i kyrkans uppdrag – att öppna för de människor som kyrkan ska tjäna. Det handlar helt enkelt om att vara kyrka där man bor. Nu har vi möjlighet att göra det arbetet både trovärdigare och bättre. För ytterligare upplysningar kontakta: Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef Svenska Missionskyrkan, tfn 0730-48 25 91, 08-676 07 48, gunilla.hjelmaker@missionskyrkan.se Lotten Andersson, pressekreterare Svenska kyrkan, tfn 0705-49 97 95, lotten.andersson@svenskakyrkan.se Bifogas: Överenskommelsen i sin helhet Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan Vi, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, gör efter teologiska överläggningar och samtal om pastorala frågor följande ekumeniska överenskommelse: VI ERKÄNNER • varandra som apostoliska kyrkor, delar av Kristi kyrka i världen, med gemensam bekännelse av den apostoliska tron, gemensam förståelse av sakramenten samt delaktighet i hela Guds folks uppdrag, där allas ansvar är grundläggande; • varandras vignings- respektive ordinerade tjänster som gåvor från Gud med Andens inre kallelse och Kristi uppdrag. Detta innebär ömsesidighet i tjänst samt gemensam tjänst inom ramen för lokalt samarbetsavtal. Vid övergång till den andra kyrkans vigningstjänst/ordinerade tjänst tar vi emot varandra enligt den mottagande kyrkans bestämmelser utan reordination; • den personliga och kollegiala tillsyn som utövas i våra kyrkor för att tjäna kyrkans enhet. Som ett tecken på detta inbjuder vi varandra vid vignings-, ordinations- och avskiljningsakter. VI VILL • öppna för gemensamt gudstjänstliv i våra församlingar; • verka för gemensamt ansvarstagande i samhälle och värld; • fortsätta att utveckla och fördjupa gemenskapen mellan våra kyrkor i samråd om tro och liv; • upplåta våra kyrkor åt varandra för vigsel och begravning samt andra gudstjänster; • stärka våra kyrkors ekumeniska relationer i Sverige i strävan mot vidare enhet; • bidra till att andra kyrkor i våra världsvida gemenskaper verkar för en närmare samhörighet. VI UPPMANAR våra församlingar, där förutsättningar finns, att genom lokala samarbetsavtal… • dela ett gemensamt liv i gudstjänst, uppdrag och tjänst samt att be för och med varandra; • i ömsesidighet se medlemmarna i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna dem att ta emot sakrament och pastorala tjänster; • som tecken på gemenskapen inbjuda varandra vid församlingens mottagande av kyrkoherde respektive installation av församlingsföreståndare; • verka för ökad samhörighet med andra församlingar på orten. Mer information finns på Kyrkomötets webbplats: http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2006/skrivelser/KsSkr%202006-4%20Ekumenisk%20overenskommelse.shtml#TopOfPage