Ratio

Eli F Heckscher-föreläsning 2016

Evenemang

15
SEP
Aulan på Handelshögskolan i Stockholm, Svavägen 65,
  -
Årets Eli F. Heckscher-föreläsning arrangeras av Ratio tillsammans med EHFF den 15:e september. Talar på temat Short-Run Shocks; Long-Run Pessimism gör professor Paul Romer vid New York University. Paul Romer är en av världens mest välrenommerade nationalekonomer och en av pionjärerna bakom den endogena tillväxtteorin, där huvudförklaringen till uthållig tillväxt är nya kunskaper och idéer.