Länsstyrelsen i Östergötlands län

En heldag med LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin

Evenemang

28
NOV
Östergötland
 
På inbjudan av landshövding Björn Eriksson kommer LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin till Östergötland för ett heldagsbesök under tisdagen den 28 november. I programmet ingår ett besök i Finspång hos Curt Nicolingymnasiet - förebild i länet för gymnasieutbildning mot jobb inom industri. Där besöks även Mo gårds resurscentrum för döva och dövblinda. I Linköping får Wanja Lundby Wedin bekanta sig med modernärigen genom besök hos lantbrukarparet Sven-Anders och Synnöve Carlsson som bedriver köttdjursproduktion i eklandskapet. Det följs upp i förädlingskedjan genom en besök hos Swedish Meats i Linköping. Programmet spänner över många branscher och ger prov på bredden, dynamiken och utvecklingsviljan inom Östergötlands närings- och arbetsliv. De frågor som Länsstyrelsen Östergötland kommer att ta upp är dels aktuella arbetsmarknads-politiska initativ, arbetet med s.k. branschråd, där man bland annat tar upp hur utbildningarna som erbjuds, bättre kan matchas mot den kompetens som näringslivet efterfrågar, frågor kring underleverantörernas situation och entrepenörsskap främst för invandrarföretagare. * Det är av stor betydelse att vi får en så viktig aktör som LO:s ordförande till länet, säger landshövding Björn Eriksson. Vi har dels ett i vissa delar av länet bekymmersamt arbetsmarknadspolitiskt läge att redovisa inte minst i Norrköping men också goda exempel att visa upp. Besöket avslutas med middag på Linköpings slott. Media är välkomna till pressträff under besöket på följande platser: Kl 11.30 Mo Gård, Doverstorp utanför Finspång (mot Linköping) Kl 13.45 Tinnerö, Hallshöga gård vid ladugården, där media också får delta under besöket hos lantbrukare Sven-Anderrs och Synnöve Carlsson. För mer information kontakta gärna: Landshövding Björn Eriksson 013 - 19 63 01 Planeringsdirektör Bernt Dahlbäck 013 * 19 63 11 Informationschef Mariethe larsson 0703-667366 Under besöksdagen Informatör Linda Ström 0705 21 65 35 Mariethe Larsson, Informationschef E-post: mariethe.larsson@e.lst.se Arb: 013-19 63 75 , Mobil: 0703- 66 73 66 Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3, 58186 Linköping