medalgon brainsmart

En kompis... - Skövde

Evenemang

31
MAR
Skövde, lokalinfo kommer
  -
"Att stärka barnens sociala kompetens för livslångt lärande!": Linda Palm är förskollärare och författare till det populära kompismaterialet. En föreläsning för dig som önskar inspiration till arbetet med social kompetens i barngruppen. Med utgångspunkt från de olika kompisböckerna ges du möjlighet att få med dig värdefulla tips för att skapa en god atmosfär bland barnen.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget