Länsstyrelsen i Östergötlands län

En niondel av Sveriges betesmarker finns i Östergötland.

Evenemang

08
MAR
Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Landshövdingens sammanträdesrum.
 
Det gör Östergötland till ett av landets mest betesmarkstäta län. Däremot spelar Östergötland i bottenligan med endast 145 hektar slåtterängar. Vart har liemannen tagit vägen? Länsstyrelsen Östergötland har under tre år gjort en omfattande inventering av länets ängs- och betesmarker. Totalt har 29 768 hektar ängs- och betesmark inventerats i Östergötland. Media inbjudes till en presskonferens där resultaten av den omfattande inventeringen presenteras och policyfrågor inför framtiden diskuteras. Läs mer i bifogad pressinbjudan! Tid: Onsdag 8 mars kl. 13.00 Plats: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Landshövdingens sammanträdesrum. På presskonferensen medverkar landshövding Björn Eriksson, Anneli Lundgren, samordnare för inventeringen i Östergötland, samt biträdande lantbruksdirektör Susanne Boe-Skåmedal. För mer information kontakta gärna Anneli Lundgren, tfn: 013-19 60 77 Välkomna! ******************************************** Marie-Louise Persson, webbredaktör Länsstyrelsen i Östergötland, 581 86 Linköping Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09 www.e.lst.se