Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

En värld – vems resurser? Om fattigdomsbekämpning, utveckling och bistånd.

Evenemang

05
MAR
School of global studies, Göteborg Läs mer på http://ufsverige.org/konvent/
-
Fredag och lördag den 5-6 mars arrangerar Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) ett stort utrikespolitiskt konvent i Göteborg. Politiker, forskare, journalister, tjänstemän, organisationer och studenter möts under två dagar för att diskutera Sveriges roll och betydelse inom fattigdomsbekämpning, utveckling och bistånd. I en värld där vi står inför stora utmaningar för att nå FN:s millenniemål, nämligen att halvera fattigdomen till år 2015. Gästande talare är bland annat: Jan Eliassaon, Joakim Stymne (Statssekreterare åt Gunilla Carlsson), Kenneth Hermele och Fredrik Segerfeldt.