Läkare för Miljön

Energi och hälsa - hur går det ihop?

Evenemang

20
MAY
Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
  -
Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört klimatförändringar som har en rad negativa effekter på miljö och hälsa. Inom en snar framtid kommer tillgångarna till olja och gas att minska. Kärnkraft kan under en begränsad period kompensera delar av bortfallet. Men hur ser de alternativ ut som är strategiska i riktning mot helt hållbara energisystem? LÄKARE FÖR MILJÖN arrangerar ett heldagsseminarium om dessa frågor. Talare är bland annat Karl-Henrik Robèrt från Det Naturliga Steget och Anders Wijkman. För mer information: klicka på "Anmäl dig till evenemanget". Se även www.lakareformiljon.se.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget