ESBRI

Ensam är inte alltid starkast - Om företagande i team

Evenemang

16
FEB
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  -
Föreställningen om den ensamma entreprenören är spridd, såväl i samhällsdebatten som inom forskningen. Alternativet att man också kan starta företag tillsammans med andra skulle behöva framhävas mer, anser Karin Hellerstedt och Tommy Larsson Segerlind. De disputerade 2009, på varsin avhandling som rör team-baserat entreprenörskap. Under föreläsningen berättar de om aktuell forskning inom området, med fokus på frågor om teamets sammansättning, betydelsen av tillit och förtroende, inträde/utträde av medlemmar, venture team-processen, innovationsprocessen, konflikter, och upplösningen av teamet. För mer info: www.esbri.se